ترکیب سهامداران

لیست سهامداران شرکت در پایان سال 1393

عنوان تعداد سهام درصد سهام
کارگزاران بورس اوراق بهادار شامل 62 کارگزاری 97,116,667 19.28
بانک ملی ایران 50,000,000 10
سازمان بورس و اوراق بهادار 25,000,000 5
شرکت بورس اوراق بهادار تهران 25,000,000 5
شرکت سرمایه گذاری تدبیر 25,000,000 5
شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 25,000,000 5
صندوق بازنشستگی و پس انداز بانک ها 25,000,000 5
بورس کالای ایران 25,000,000 5
بانک تجارت 24,925,000 5
شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن 24,000,000 4.8
گروه مالی ملت 23,998,750 4.8
شرکت سرمایه گذاری سایپا 21,292,500 4.2
شرکت فرابورس ایران 20,000,000 4
بانک صادرات 19,000,000 3.8
بانک رفاه 19,000,000 3.8
بانک سامان 15,950,000 3.2
شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس 12,500,000 2.5
شرکت سرمایه گذاری سپه 7,500,000 1.5
بانک ایران زمین 6,762,500 1.35
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 4,750,000 0.95
اشخاص حقیقی (۱۸۱ نفر) 3,195,000 0.65
سایر اشخاص حقوقی 8,333 0.15
بانک ملت 1,250 0.02
جمع 500,000,000 100
ترکیب سهامداران