اصلاح مشخصات

گواهینامه‌های سپرده اوراق بهادار به یکی از دلایل ذیل نیاز به اصلاح دارند،

به منظور رفع مغایرت مشخصات شناسنامه‌ای سهامداران حقیقی و یا مشخصات ثبتی سهامداران حقوقی با مشخصات موجود در سامانه معاملات بورس اوراق بهادار، اصلاح مشخصات انجام می‌شود. منظور از مشخصات شناسنامه¬ای: نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه, محل صدور شناسنامه و در مورد سهامداران حقوقی مشخصات ثبتی شامل ( نام کامل شرکت ، شناسه ملی ، محل و شماره ثبت ) می باشد.

سهامداران حقیقی

مراحل

سهامداران حقیقی با مراجعه به یکی از مبادی زیر نسبت به اصلاح کد سهامداری اقدام می‌نمایند.

 1. شرکت ناشر اوراق بهادار
 2. شرکت‌های کارگزار بورس اوراق بهادار
 3. تالار منطقه‌ای
 4. دفاتر پیشخوان دولت منتخب در سراسر کشور
 5. واحد اصلاح مشخصات حضوری تالار امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک واقع در تهران - خیابان سعدی جنوبی - بعد از تقاطع جمهوری - بین کوچه شهید علیپور و شهید بوشهری - جنب بانک ملی ایران - ساختمان تقی نیا

مراحل انجام کار در صورت مراجعه به موارد ۱تا ۴

 1. مراجعه به یکی از مبادی ذکر شده همراه با مدارک مورد نیاز
 2. تکمیل فرم‌های مربوطه
 3. تحویل مدارک به متصدی
 4. ارسال مدارک به سمات توسط یکی از مبادی ذکر شده
 5. اصلاح مشخصات توسط سمات
 6. چاپ مجدد گواهینامه اوراق بهادار
 7. در شهرستانها با مراجعه به مراجعی که مدارک در ابتدا تحویل آنها داده شده است, نسبت به دریافت گواهینامه اصلاح شده اقدام نمایند و در سطح تهران با مراجعه به تالار سعدی، خدمات امور سهامداری سمات

مراجعه به خدمات امور سهامداری سمات

 1. مراجعه حضوری سهامدار و یا وکیل به تالار امور ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک واقع در تهران - خیابان سعدی جنوبی - بعد از تقاطع جمهوری - بین کوچه شهید علیپور و شهید بوشهری - جنب بانک ملی ایران - ساختمان تقی نیا
 2. تکمیل فرم‌های مربوطه
 3. تحویل مدارک به متصدی
 4. اصلاح مشخصات توسط سمات
 5. چاپ مجدد گواهینامه اوراق بهادار
 6. دریافت گواهینامه اصلاح شده به سهامدار
 7. تذکر:پس از اصلاح ،کد‌های سهامداری نادرست، مسدود و دارایی آن‌ها به کد صحیح انتقال می‌یابد.

مدارک
 1. اصل شناسنامه و تصویر آن
 2. اصل کارت ملی و تصویر آن
 3. اصل گواهی سپرده سهام و تصویر آن
 4. ارائه وکالتنامه رسمی وکیل و یا نماینده قانونی سهامدار
 5. تکمیل فرم اصلاح مشخصات
 6. تذکر:در موارد خاص مدارک مورد نیاز دیگری نیز مورد نیاز است که کارشناسان مربوطه به صورت حضوری اعلام خواهند کرد.

سهامداران حقوقی

مراحل

نماینده قانونی سهامداران حقوقی به یکی از مبادی زیر مراجعه و برای اصلاح مشخصات اقدام می‌نماید

 1. کارگزاری مربوطه
 2. تالار منطقه‌ای
 3. واحد اصلاح مشخصات حضوری در تالار سعدی خدمات امور سهامداری سمات
 4. يكي ديگر از مباديهايي كه نماينده قانوني مي‌تواند به آن مراجعه نمايد ، شركتهاي ناشر اوراق بهادار مي‌باشد.
 5. تذکر:در مورد اصلاح کد سهامداری اشخاص حقوقی، مشخصات ثبتی شامل نام کامل شرکت، محل و شماره ثبت ملاک اقدام می‌باشد.

مدارک
 1. ارائه درخواست اصلاح مشخصات به صورت کتبی در سربرگ رسمی شرکت
 2. تصویر روزنامه رسمی شرکت
 3. تصویر روزنامه رسمی مربوط به تغییرات شرکت
 4. معرفی نامه نماینده شخص حقوقی
 5. ابلاغیه شناسه ملی در صورت نداشتن روزنامه رسمی
 6. اصل گواهی نامه های موقت نقل و انتقال سپرده سهام و یا اوراق غیر سپرده سهام
 7. تذکر: در موارد خاص مدارک مورد نیاز دیگری نیز مورد نیاز است که کارشناسان مربوطه به صورت حضوری اعلام خواهند کرد.

اصلاح تعداد سهام سهامداران

این فرآیند در خصوص سهامدارانی صورت می پذیرد که اطلاعات آنان در بدو ورود ناشر به بورس یا فرابورس تکمیل نبوده لذا دارایی آنها در کد سهامداران نامشخص در شرکت مربوطه باقی خواهد ماند تا ناشر پس از مراجعه سهامدار و ارائه اطلاعات ، مشخصات وی را با تکمیل فرم اصلاح تعداد سهام که در بخشنامه شرکتهای پذیرفته شده موجود می باشد به شرکت سپرده گذاری ارسال نماید .

برای اطلاعات بیشتر می توانید با مرکز تماس شرکت سمات ۴۲۳۱۵ تماس بگیرید