اطلاعیه فراخوان افراد حقوقی فاقد شناسه ملی جهت تکمیل مدارک توسط کارگزاران

۱۳۹۵/۰۶/۲۳

کارگزاران محترم

با سلام

به استحضار می­رساند بر اساس بند 5 ماده 23 "دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه " ارائه خدمات پایه (کد معاملاتی) به اشخاص ایرانی فاقد شماره ملی یا شناسه ملی ممنوع است و ارائه خدمات به آنان باید متوقف گردد." لذا  اطلاعات اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی به تفکیک کارگزار ناظر بودن هر کارگزاری استخراج و در فایل باکس آن کارگزاری در آدرس www.csdireports.com قرار گرفته است. در همین راستا خواهشمند است کارگزاران محترم نسبت به اطلاع رسانی و تکمیل اطلاعات مشتریان خود در اسرع وقت اقدام نمایند.

       لازم بذکر است چنانچه تا تاریخ 10/07/1395 اطلاعات شناسه ملی به همراه مدارک اشخاص حقوقی فوق الذکر به این شرکت جهت تکمیل اطلاعات ارسال نگردد ارائه خدمات به این افراد متوقف خواهد شد.