با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره مبتنی بر سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد ریال جهت تسویه مطالبات این سازمان از فردا عرضه عمومی می شود.
حضور سهامداران به صورت الکترونیکی درمجامع، دریافت سود سهام از شرکت سپرده گذاری مرکزی و اطلاع از سودهای قابل دریافت، از جمله خدماتی است که سرمایه گذاران در آینده می توانند با سجامی شدن دریافت کنند.

پیوندها

شبکه اجتماعی و نماد