مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت : با اجرای مدل آبی، تحول بزرگی در نحوه ورود سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران ایجاد خواهد شد.
مدير امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از پرداخت بیش از ۱۶۳۰ میلیارد ریال سود انواع اوراق در مهر ماه امسال خبر داد.