شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از راه‌اندازی ۴ باجه جدید ارائه خدمات امور سهامداری در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد.
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، ارزش صندوق های قابل معامله (ETF) در بازار سرمایه را بیش از ۹۱ هزار میلیارد ریال اعلام کرد.

پیوندها

شبکه اجتماعی و نماد