انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت جهت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۰ درصدی از رقم ۲۰۰ به ۲۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.
سود سالیانه اوراق مرابحه طرح تحول سلامت دولت ۱۷ درصد است که هر ۶ ماه یک بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به عنوان عامل پرداخت به حساب دارندگان این اوراق واریز می شود.

شبکه‌های اجتماعی