مدیر مالی سمات گفت: تسویه ۶ نماد اسناد خزانه اسلامی به مبلغ بیش از ۶۶۱ میلیارد ریال در فروردین ماه گذشته انجام شد.
مدیرعامل مدیریت دارایی مرکزی گفت: بازار سرمایه در راستای حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی ابزارهای متنوع تامین مالی، را در اختیار صنایع گوناگون قرار داده است که صکوک نمونه ای از آن‌هاست.

شبکه های اجتماعی و نمادها