شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از درج نماد شرکت تامین سرمایه امید در سامانه پس از معاملات خبر داد.
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار گفت : انتشار اوراق صکوک در سال ۹۵ با ۱۲ برابر افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به مرز ۶ هزار میلیارد تومان رسید.