مديریت امور ارتباط با مشتريان و خدمات الکترونيک شرکت سپرده گذاري مرکزي درهفته گذشته بیش از ۱۴۸۶ میلیارد و ۲۸۱ میلیون ریال انواع سود به ۷۳۸سرمایه گذار پرداخت کرد.
به گفته دکتر محسنی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، سامانه دارا سهامداران را از سردرگمی در زمینه زمینه اطلاع از وضعیت سبدسهام خود، وضعیت افزایش سرمایه و پرداخت سود نجات می دهد.